Waarom? - PLEEGOUDER ACADEMIE

Pleegouder Academie

Pleegouder Academie

Waarom een Pleegouder Academie?

Fit for the Future©

Toen ik de aanbevelingen van het  onderzoeksrapport uit 2019 ‘Waarom stoppen pleegouders?’ las, en mijzelf als pleegouder herkende in de uitkomsten, voelde ik sterk de behoefte om bij te dragen aan de kracht van pleegouders. Behalve de landelijke ambities voor Jeugd Met Een Toekomst waar Jeugdzorg aanbieders zich over buigen, kan de dagelijkse praktijk niet wachten.

Maatschappelijke veranderingen, het aanbod van hulp en de voorwaarden om dit geregeld te krijgen kan geen excuus zijn om vandaag niet te doen wat nodig is voor het runnen van een pleeggezin.

Daarom nam ik het heft in eigen handen voor het vinden van oplossingen en maakte ik gebruik van mijn kennis en ervaring van vaardigheden in samenwerking en voor het proces van pleegouders en pleegouder-ontwikkeling. Door het verkennen van mijn eigen binnenwereld in het proces als pleegouder en de verschillen tussen mijn partner en mijzelf, familie en instanties te leren benutten, konden we meer dan we ooit van te voren hadden kunnen bedenken. Met meer eigen regie mijzelf ontwikkel ik mijzelf  tot een volwaardig gesprekspartner om stabiliteit en afstemming te behouden in relatie met de omgeving.

Ik heb een passie voor mens en organisatie, breng graag de mensen en de ambitie van organisatie met elkaar samen. Met het thema ‘Pleegzorg Fit for the Future©’  als vertrekpunt.

‘It takes two to tango’ bij transitie.

  • Wat vergt een transitie van pleegouders? Veranderingen binnen het systeem hebben effect op  pleegouders, welke vaardigheden worden gevraagd om hiermee om te gaan?
  • Welke ontwikkeling is belangrijk om samen werking en communicatie te verbeteren?
  • Wat is nodig om het proces van pleegouders te ondersteunen, zodat ‘breakdowns’ voorkomen worden?
  • Hoe kun je het beste uit de samenwerking halen met de partijen die om het kind/kinderen heen staan?
  • Hoe blijf je een stabiele partner in een omgeving waar mensen wisselen en zich kenmerkt door verloop en vertrek van medewerkers?

De Pleegouder Academie. 

Een Academie waar de basis principes voor veiligheid en stabiliteit het vertrekpunt zijn en waar pleegouders als serieuze partner onderdeel is van de vernieuwing en de transitie.

Door een sterk geloof in ‘It takes a whole town to raise a child’  en gedreven door ‘de nieuwe tijd’ start ik de Pleegouder Academie. Pleegouders kenmerken zich onder andere door van betekenis willen zijn, geloven in dromen, ‘love to learn’, met lef en moed in het leven staan en zo nog meer.  

Uitgangspunt is dat niet het systeem leidend is, maar de pleegouders zelf. Met andere woorden wij kunnen onze eigen realiteit creëren. Waarbij het systeem (dat aan vernieuwing en verbetering onderhevig is) een onderdeel wordt van de tool-box voor pleegouders.  Met focus op eigen regie en energie. Zodat we samen vorm geven aan een veilige wereld.

Wil je meer achtergrond informatie over het onderzoek? Klik op onderstaande link om het rapport in te zien.
Onderzoeksrapport 2019, “Waarom stoppen pleegouders?” – Nederlands Jeugdinstituut en Nederlands Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland

Omdat pleegouders meer verdienen voor het runnen van een pleeggezin.

PLEEGOUDER ACADEMIE draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders